Klasa: 602-07/22-03/03

Ur. Broj: 251-444-03-22-1

Na prijedlog Ravnatelja a u skladu s člankom 19. Statuta dana 27.12.2022. upravno vijeće donosi

O D L U K U  b r.  1/2022.

O GODIŠNJEM PLANU I PROGRAMU RADA USTANOVE

I

Određuje se radno vrijeme Ustanove i to:

Ponedjeljak – petak od 9.00 – 12.00 raditi će tajništvo

Ustanova će također biti otvorena u vrijeme predviđeno za provedbu nastavnog plana za zanimanja koja su upisana, a prema točki II ove odluke.

U vremenu do 06.02. 2023.;  od 31.07.2023. – 01.09. 2023. i od 25.12.2023. – 31.12.2023. Ustanova će biti zatvorena.

II

Određuju se termini za provedbu konzultativno-instruktivne nastave stručnih osposobljavanja za 2023. godinu, i to:

MJESEC TERMINI OSPOSOBLJAVANJA MJESEC TERMINI OSPOSOBLJAVANJA
SIJEČANJ SRPANJ 10.07. – 28.07.

Graditeljstvo i geodezija

Šumarstvo, prerada i obrada drva

VELJAČA 06.02. – 17.02.

Graditeljstvo i geodezija

Promet i logistika

20.02 – 03.03.

Promet i logistika

Poljoprivreda, prehrana i veterina

KOLOVOZ
OŽUJAK 06.03. – 17.03.

Promet i logistika

Šumarstvo, prerada i obrada drva

20.03. – 05.04.

Graditeljstvo i geodezija

Promet i logistika

RUJAN 04.09. – 15.09.

Promet i logistika

Poljoprivreda, prehrana i veterina

18.09. – 29.09.

Promet i logistika

Graditeljstvo i geodezija

 

TRAVANJ

17.04. – 28.04.

Promet i logistika

Graditeljstvo i geodezija

 

LISTOPAD

02.10. – 13.10.

Promet i logistika

Poljoprivreda, prehrana i veterina

16.10. – 27.10.

Graditeljstvo i geodezija

30.10 – 10.11.

Promet i logistika

SVIBANJ 01.05. – 12.05.

Promet i logistika

Poljoprivreda, prehrana i veterina

15.05. – 26.05.

Graditeljstvo i geodezija

Šumarstvo, prerada i obrada drva

STUDENI 13.11. – 24.11.

Promet i logistika

Graditeljstvo i geodezija

27.11. – 08.12.

Graditeljstvo i geodezija

Šumarstvo, prerada i obrada drva

LIPANJ 12.06. – 23.06.

Promet i logistika

Poljoprivreda, prehrana i veterina

26.06. – 07.07.

Graditeljstvo i geodezija

Šumarstvo, prerada i obrada drva

PROSINAC 11.12. – 22.12.

Graditeljstvo i geodezija

Promet i logistika

                 

Nastava će se održavati u dvije smjene:

  • jutarnja smjena: u vremenu od 09.00 – 12.30 sati
  • popodnevna smjena: 16.00 – 19.30 sati

Provjera znanja provoditi će se po  završetku konzultativno – instruktivne nastave.

Predsjednik Upravnog vijeća

Marko Štajner