Rukovatelj komunalnom čistilicom

NAMJENA PROGRAMA

Osposobljavanje je namijenjeno osobama koje su već obavljale ili će obavljati navedene poslove

NASTAVNI SADRŽAJ

Naziv predmeta Ukupni broj sati
Konstrukcija komunalne čistilice 12
Rukovanje komunalnom čistilicom 20
Zaštita na radu 8
Praktična nastava 80
Ukupno trajanje nastave 120

PROVJERA ZNANJA

Provjera znanja obavlja se iz teoretskog i praktičnog dijela.

UVJETI UPISA

– 18 godina života

– završena osnovna škola

– liječničko uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova RUKOVATELJA/ICE KOMUNALNOM ČISTILICOM

– vozačka dozvola “B” ili “C” kategorija

CERTIFIKATI

Polaznici koji zadovolje provjeru dobivaju uvjerenje kao dokaz osposobljenosti, koje se upisuje u e-radnu knjižicu

TERMINI

Za informaciju o terminu nazovite tajništvo ili nas kontaktirajte