Rukovatelj hidrauličnom presom za obradu odljevaka

Rukovatelj hidrauličnom presom za obradu odljevaka

U PRIPREMI…