Rukovatelj hidrauličnom dizalicom

Rukovatelj hidrauličnom dizalicom

NAMJENA PROGRAMA

Osposobljavanje je namijenjeno osobama koje su već obavljale ili će obavljati navedene poslove

NASTAVNI SADRŽAJ

Naziv predmeta Ukupni broj sati
Zaštita na radu 6
Osnove mehanike i termodinamike 6
Osnove elektrotehnike 6
Osnove hidraulike 2
Motori i održavanje 2
Prijenos tereta i signalizacija 2
Hidraulične dizalice 16
Praktični dio 80
Ukupno trajanje nastave 120

PROVJERA ZNANJA

Provjera znanja obavlja se iz teoretskog i praktičnog dijela.

CERTIFIKATI

Polaznici koji zadovolje provjeru dobivaju uvjerenje kao dokaz osposobljenosti, koje se upisuje u radnu knjižicu

TERMINI

Za informaciju o terminu nazovite tajništvo ili nas kontaktirajte