Euro Eduka je ustanova koja se bavi obrazovanjem odraslih. Naš cilj je pružiti priliku odraslim osobama da nastave svoje obrazovanje i steknu potrebna znanja i vještine za unapređenje svoje karijere ili započinjanje nove. Pružamo različite programe srednjoškolskog obrazovanja, koji su dizajnirani da odgovaraju potrebama i ciljevima naših polaznika.

Naša ustanova je osnovana od strane ZITEL-a, društva s ograničenom odgovornošću za građenje, projektiranje, nadzor i trgovinu. Ovaj osnivač ima iskustvo u obrazovanju i konstantno se trudi osigurati visoku kvalitetu naših programa i usluga.

Sjedište naše ustanove se nalazi u Zagrebu, na adresi Bolnička cesta 94, i tu smo dostupni za svakodnevni kontakt i savjetovanje sa našim studentima i budućim studentima. Kontaktirati nas možete putem elektroničke pošte na adresama zitel@zitel.hr i euroeduka@euroeduka.hr.

Osoba ovlaštena za zastupanje ustanove je Marko Štajner, koji je i ravnatelj ustanove. On je odgovoran za upravljanje svakodnevnim poslovanjem i osigurava da naši programi i usluge budu dostupni i prilagođeni potrebama naših polaznika.