Dobrodošli na stranice Euro Eduka

Edukacija odraslih je važan proces koji pomaže ljudima da nauče nove vještine i znanja koja su im potrebna za uspjeh u životu. Naša ustanova se bavi podučavanjem odraslih i nastoji prilagoditi sadržaje edukacije potrebama i ciljevima naših učenika.

Razumijevamo da su potrebe odraslih učenika različite i da je važno prilagoditi sadržaje edukacije tim potrebama. Stoga se trudimo da kombiniramo teorijska znanja s praktičnim radom i da povežemo edukaciju s realnim životnim situacijama kako bi učenici mogli bolje razumjeti i primijeniti ono što su naučili.

Također, vjerujemo da je važno da učenici sami razmišljaju i traže odgovore te da im se omogući da vježbaju i primijene ono što su naučili. Stoga koristimo različite metode podučavanja kako bi prilagodili naše metode potrebama i stilu učenja naših učenika.

Naš cilj je da pomognemo odraslim učenicima da se stalno razvijaju i usavršavaju te da im pomognemo da razviju ciljeve i planove za budućnost. Vjerujemo da je edukacija odraslih važan korak u ostvarenju osobnih i profesionalnih ciljeva, pa se trudimo da naši učenici dobiju najbolje moguće obrazovanje.

Ukoliko ste zainteresirani za edukaciju odraslih, molimo vas da se obratite našem timu za više informacija. Radujemo se vašem pozivu i želimo vam uspješan put učenja i razvoja novih vještina i znanja.

Programi osposobljavanja

Pružni radnik

Osposobljavanje za pružnog radnika

Rukovatelj grederom

Osposobljavanje za rukovatelja grederom

Soboslikar i ličilac

Osposobljavanje za soboslikara i ličilca

Armirač

Osposobljavanje za armirača

Zidar

Osposobljavanje za zidara

Rukovatelj toranjskom dizalicom

Osposobljavanje za rukovatelja toranjskom dizalicom

Betonirac

Osposobljavanje za betonirca

Rukovatelj valjkom

Osposobljavanje za rukovatelja valjkom

Rukovatelj crpkom za beton

Osposobljavanje za rukovatelja crpkom za beton

Rukovatelj vibracijskim nabijačem

Osposobljavanje za rukovatelja vibracijskim nabijačem

Rukovatelj utovarivačem

Osposobljavanje za rukovatelja utovarivačem

Radnik na montaži i demontaži skela

Osposobljavanje za radnika na monteži i demontaži skela

Rukovatelj kombajnom

Osposobljavanje za rukovatelja kombajnom

Rukovatelj komunalnom čistilicom

Osposobljavanje za rukovatelja komunalnom čistilicom

Rukovatelj traktorom

Osposobljavanje za rukovatelja traktorom

Rukovatelj mosnom dizalicom

Osposobljavanje za rukovatelja mosnom dizalicom

Rukovatelj portalnom dizalicom

Osposobljavanje za rukovatelja portalnom dizalicom

Rukovatelj strojevima za obradu betona i asfalta

Osposobljavanje za rukovatelja strojevima za obradu betona i asfalta

Rukovatelj hidrauličnom dizalicom

Osposobljavanje za rukovatelja hidrauličnom dizalicom

Rukovatelj hidrauličnom prešom za obradu odljevaka

Osposobljavanje za rukovatelja hidrauličnom presom za obradu odljevaka

Usavršavanja

Specijalist zaštite okoliša

Usavršavanje za Specijalistu zaštite okoliša

Specijalist zaštite na radu

Usavršavanje za Specijalistu zaštite na radu

Tečajevi

Rad na visini – osnovni tečaj

Osposobljavanje za rad na visini - osnovni tečaj

Osposobljavanje za rad na visini

Osposobljavanje za rad na visini